Kalendarium
Logo szkoly

Kalendarium

  •   ZNACZĄCE WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE            W LATACH 1994 - 2009

    Pierwszy dzwonek w naszej szkole zabrzmiał 1 września 1994 roku. Ale historia naszej szkoły zaczęła się wcześniej. Budynek przy ulicy Palisadowej 48 w centrum prawie 40-tysięcznego Podzamcza został oddany do użytku w grudniu 1993 roku. Decyzję o budowie podjął ówczesny Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha Henryk Gołębiewski, a na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu po konkursie na dyrektora szkoły w budowie powołana została Jolanta Znamirowska. Budowa obiektu podzielona była na cztery etapy: pierwszy oddany do eksploatacji był trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek C, przeznaczony dla uczniów klas IV- VIII. Znalazły tam miejsce 24 sale lekcyjne, tymczasowa biblioteka, sekretariat szkoły, pokój nauczycielski, sala terapii, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pielęgniarek, psychologa i kierownika administracyjno- gospodarczego. W budynku była winda. To dzięki niej od września do szkoły mogły uczęszczać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.
 We wrześniu 1995 roku powstała 1. klasa integracyjna, w której uczyli się uczniowie z niepełnosprawnością. Zorganizowany został wyjazd uczniów nad morze w ramach Zielonej Szkoły.
 Nikt nie przypuszczał, że te, najpierw kwietniowe, od 2000 roku- majowe wyjazdy staną się tradycją.
W maju 1996 szkoła zorganizowała Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce.
W następnym 1997 roku, we wrześniu naukę podjęło 34. uczniów niepełnosprawnych w pięciu klasach integracyjnych.
 W grudniu odbyła się I Wystawa Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych. Zorganizowana została przez Urząd Miejski, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka i naszą szkołę. Wzięli w niej udział niepełnosprawni i sprawni twórcy uczęszczający do szkół integracyjnych, placówek specjalnych, ośrodków zrzeszających osoby niepełnosprawne.

     W marcu uczniowie klas ósmych po raz pierwszy w naszej szkole pisali Badanie kompetencji i umiejętności ucznia.
W kwietniu 1998 roku odbyła się w naszej placówce I Miejska Konferencja „Kształcenie i wychowanie integracyjne” pod hasłem „Razem w życiu, nauce i sztuce” połączona z II Wystawą Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych.
W marcu rozpoczął działalność Europejski Klub „ Pod złotymi gwiazdami”.

   1 września 1998 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem przedstawicieli władz, a prezydent miasta Jerzy Sędziak otrzymał symboliczne klucze do szkoły w związku z oddaniem segmentu A- budynek przeznaczonego dla najmłodszych, uczniów klas I-III i „0” oraz dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego łącznika (segment B łączący wszystkie budynki szkoły). Przed szkołą powstał podjazd dla wózków inwalidzkich, ułatwiający im wjazd do budynku. W tym roku uczyło się 43. niepełnosprawnych uczniów w 11. klasach integracyjnych.

     W grudniu 1998 roku, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowaliśmy, przy pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Mikołajkowy Festyn Integracyjny.
1 września 1999 roku w wyniku reformy oświatowej powołany został przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu. O taką nazwę zabiegała dyrektor szkoły Jolanta Znamirowska. Ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu została przekształcona w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 26, powstało też trzyletnie Gimnazjum Integracyjne nr 9. Innowacją było wprowadzenie do siatki godzin lekcji szachów w klasach nauczania początkowego.

    W roku szkolnym 1999/2000 przygotowano i wdrożono Szkolny System Oceniania.
W maju mieliśmy przyjemność gościć delegację z Danii.
     W roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęto prace nad wyborem patrona szkoły. Pierwsze propozycje związane były z nazwiskami pisarzy, znanymi postaciami, a nawet bohaterami bajek. Decyzją Rady Pedagogicznej wybrano imię Komisji Edukacji Narodowej i rozpoczęto Kampanię „Bohater” przygotowującą do nadania imienia szkole. Powstał projekt sztandaru, a na lekcjach języka polskiego, historii, KOSS-u, muzyki i plastyki nauczyciele przygotowywali merytorycznie uczniów z okresu Oświecenia w Polsce.
 Nauczyciele wypracowali metody i formy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi ze wszystkich rodzajów dysfunkcji. W celu pełnej realizacji innowacji pedagogicznej utworzono specjalistyczne gabinety, w których zatrudnieni są: psycholog, logopeda, pedagodzy szkolni, rehabilitanci, nauczyciele wspomagający i reedukatorzy.

    W 2001 roku do uzytku oddany został przedostatni segment szkoły (segment E), w którym znajdują się m.in. sale gimnastyczne oraz baletowa. 
 Uruchomiono radiowęzeł. Wszystkie pomieszczenia szkolne przystosowane są dla uczniów z  niepełnosprawnością. 
   1 września 2001 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002i nadanie imienia szkole. Od tej chwili pełna nazwa szkoły brzmiała:
Zespół Szkół Integracyjnych
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wałbrzychu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 9

Z tej okazji szkoła wydała niewielki folder informujący o osiągnięciach szkoły.
    W czerwcu 2001 roku gościliśmy w murach szkoły Ekscelencję Aivo Orava – Ambasadora Estonii w RP.
W szkole uczyło się 1058. uczniów, w tym 176. niepełnosprawnych. Szkoła liczyła 50 oddziałów w klasach 1-6 szkoły podstawowej, 1-3 gimnazjum i 2 oddziały zerowe. Zatrudnionych było 112. nauczycieli.
3 grudnia 2002 roku odbyła się w naszej szkole II Miejska Konferencja „Kształcenie i wychowanie integracyjne” pod hasłem „Od integracji do szkoły równych szans”, a w maju I Turniej Integracyjny „ Pokonaj swoje obawy”.
W czerwcu 2002- pierwsi absolwenci gimnazjum opuszczają mury naszej szkoły.
Rok szkolny 2003/2004  to udział w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i uzyskanie certyfikatu „Szkoła z klasą”.
W listopadzie odbyła się konferencja pod hasłem „ Bądź legalny” dotycząca zagadnień piractwa komputerowego. Gościem honorowym była zastępca prezydenta Wałbrzycha – Halina Pankanin.

1 września 2004 r. z okazji 10- lecia istnienia szkoły Rada Rodziców ufundowała pamiątkową tablicę zawieszoną w holu szkoły. Uroczystość z tej okazji była połączona z Miejską Inauguracją Roku Szkolnego 2004/2005. Wydano folder informacyjny- można się z niego dowiedzieć o 10. latach pracy placówki.

    W roku szkolnym 2004/2005 podjęliśmy się udziału w ogólnopolskim konkursie „Super Szkoła” , celem którego jest promowanie najlepszych szkół publicznych, Komisja doceniła twórczą atmosferę panującą w szkole, naszą codzienną pracę, partnerskie relacje.
W czerwcu obie szkoły: podstawowa i gimnazjum otrzymały tytuł „Super szkoła”, a wraz z tytułem dwie pracownie komputerowe. Super Szkole patronuje marszałek Sejmu RP, patronem merytorycznym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Jury przyznało nam również tytuł :” Szkoły Przyjaznej Uczniom”.
W styczniu po raz pierwszy został zorganizowany sztab Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy
W kwietniu 2005 roku przekształcona została dotychczasowa formuła wystawy osób niepełnosprawnych w Ogólnopolski Konkurs „ Świat bez barier”.
1 września 2005 roku przyniósł przekształcenie Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 9 w Wałbrzychu w Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 9, a tym samym zmianę nazwy szkoły na Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Od października należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacjnych.

Dnia 21 kwietnia 2006r. w szkole zorganizowana została Konferencja "Stosowanie metod aktywizujących w pracy nauczyciela", na którą zostali zaproszeni przedstawiciele placówek ze Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych. Natomiast 1 czerwca uczniowie szkoły podstawowej konkurowali w turnieju RAMBIT "Szybciej, dalej, wyżej" zorganizowanym przez PG nr 6 w ramach współpracy szkół SIS.

    W roku szkolnym 2006/2007 podjęliśmy nowe wyzwania. Braliśmy udział w zbiórce makulatury na rzecz ratowania koni. Zebraliśmy największą ilość, spośród szkół biorących udział w akcji, w roku 2007. Dzięki temu uratowaliśmy życie kolejnego konia – Tornada.
W październiku 2007 roku w szkole odbył się wykład „Nerko, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
 W kwietniu została podpisana umowa między Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi reprezentowanym przez dyrektor Jolantę Znamirowską a Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy reprezentowanym przez członków Zarządu: Friedricha Adolpha Freiherra von Dellingshausena, Marka Buzka i Szymona KupieckiegoW ramach tego modelowego projektu, realizowanego w Wałbrzychu oraz na Dolnym Śląsku po raz pierwszy grupa 18 uczniów klas pierwszych i drugich została wyszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Szkolna Służba Medyczna od maja pełniła dyżury podczas lekcji, reagowała w razie wypadku i udzielała pierwszej pomocy.

    W lutym w wałbrzyskim Ratuszu podpisano umowę o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu a szkołą Albert - Schweizera z Freiberga. Uroczystość z udziałem przedstawicieli szkół oraz urzędów miast partnerskich odbyła w Sali Witrażowej.
 Gimnazjaliści wzięli udział w konkursie, w ramach programu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, „Bezpieczna szkoła”. Po podjęciu licznych działań, na rzecz bezpieczeństwa, spełniając wszystkie standardy jakości i efektywności, placówka otrzymała CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły zastosowano monitoring wizyjny.
W maju w ramach partnerstwa miedzy Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu a Albert - Schweitzer - Schule we Freibergu uczniowie polscy i niemieccy wraz z opiekunami spędzili wspólnie 6 dni na Zielonej Szkole w Jarosławcu.

    Rok szkolny 2008/2009 –nastąpiła ponowna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu, w skład którego weszła Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 26 i Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 9. 
Ten rok minął pod hasłem ekologii. Podjęta przez nas akcja „Szkoły dla ekorozwoju” nosząca u nas nazwę „Zielony liść i my” zakończyła się sukcesem.
 Od września braliśmy udział w polsko – czeskim projekcie „Poznaj swego sąsiada” .

24 października 2008 roku odbyły się warsztaty edukacyjno - artystyczne pod hasłem "Pegaz, pierwszy uratowany koń". Artysta plastyk Waldemar Rudyk wraz z uczniami klas I i II gimnazjum stworzyli rzeźbę Pegaza, który jest symbolem akcji na rzecz ratowania koni. Pegaz dumnie stał przed szkołą i stanowił atrakcję Podzamcza.
7 maja 2009 roku odbyło się podsumowanie akcji, a szkoła otrzymała tytuł „Eko-szkoły” Dzięki tej akcji zaangażowaliśmy się we wspólne rozwiązywanie problemów, związanych z wprowadzeniem usprawnień i oszczędności dotyczących ochrony środowiska, gospodarowania wodą, energią, odpadami.

2008/2009
Obchody XV -lecia szkoły

•Warsztaty Słowiańskie w Andrzejówce (Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych)
Nawiązanie współpracy ZS Uprkowa z Hradec Kralova (Czechy) w ramach międzynarodowego projektu czesko-polskiego „Poznaj swojego sąsiada”, wyjazd uczniów ZSI do Hradec Kralove oraz wizyta uczniów z ZS Uprkowa w Wałbrzychu

2009/2010

•Nawiązanie współpracy z Fundacją Promyk Słońca, wspólne realizowanie polsko - niemieckiego projektu "Razem w pełni sprawni"
•Projekt współpracy z placówkami z miasta partnerskiego Hradec Kralove „Poznawanie nie zna granic”
•Realizacja projektu projekt UNICEF „Baw się i bądż bezpieczny!”
•Realizacja projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”
•Nagroda główna w konkursie "I ty możesz żyć lepiej" Fundacji Pomocna Dłoń
•Projekt edukacji regionalnej "Ocalić od zapomnienia” w ramach działalności Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych, wystawa tabloidów w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz szkołach członkowskich stowarzyszenia

2010/2011

•Publikacja książki „ZNANI MIESZKAŃCY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO” w ramach projektu Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych „Ocalić od zapomnienia”
•Wystąpienie do Kapituły Orderu Uśmiechu o przyznanie orderu dyrektor szkoły J. Znamirowskiej
•Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – nowym dyrektorem została Pani Bożena Kruszyńska
•Zmiana na stanowisku wicedyrektora do spraw organizacji i dydaktyki klas 4-6 szkoły podstawowej i I-III gimnazjum - nowym wicedyrektorem pani Renata Born
•Powołanie przy szkole Stowarzyszenia Bez Barier

2011/2012

Zmiana na stanowisku wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej - nowym wicedyrektorem Elżbieta Bujak
Odznaczenie tytułem „Zasłużonego Dla Miasta Wałbrzycha" śp. Jolanty Znamirowskiej, wieloletniej Pani Dyrektor szkoły
Budowa ścieżki zdrowia (projekt Żyj aktywnie- ścieżka zdrowia) w ramach wsparcia Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają świat”
Wizyta w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji obchodów Dnia Flagi, spotkanie z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, udział w pikniku w ogrodach prezydenckich, przekazanie flagi narodowej 17 reprezentacjom szkół z całej Polski, w tym - uczniom ZSZOI w Wałbrzychu

2012/2013

• Projekt współpracy z placówkami z miasta partnerskiego Hradec Kralove „Kultura łączy narody”
• Wydanie ksiażki ucznia Maćka Lazara "Labradoodlusiowo" pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, pisarki Katarzyny Grocholi oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja
• Współpraca z PSP 15 w ramach konkursu i projektu Fundacji Pomocna Dłoń pt. "Nie ma różnic ani barier między nami", w tym: Badanie dostępności przestrzeni miejskiej PSP 15 (dzielnica Piaskowa Góra) i PSP 26 (dzielnica Podzamcze); Międzyszkolny Turniej Integracyjny TACY SAMI, A ZMYSŁY KIERUJĄ NAMI

2013/2014

•Podpisanie umowy partnerskiej z Ponadpodstawową Szkołą im. Clary Zetkin we Freibergu
•Tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów
•Projekt współpracy z placówkami z miasta partnerskiego Hradec Kralove „Sport bez granic”
•Tytuł BEZPIECZNA SZKOŁA
•Certyfikat SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
•OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO Z UDZIAŁEM MINISTRA SPORTU ANDRZEJA BIERNACKIEGO ( boiska do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, bieżnie lekkoatletyczne)
•Otrzymanie statuetki Anioła Hospicjum "Anioł XX-lecia"

• Utworzenie przy szkole Akademii SOS (Szkolny Ośrodek Siatkarski)

• Udział w turnieju Rambit Europejski w PSP15 w ramach działalności Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych

2014/2015

zmiana na stanowisku wicedyrektor ds. opiekuńczo – wychowawczych i kształcenia specjalnego - nowym wicedyrektorem Anna Lisicka
 Wyjazd młodzieży ZSzOI do Hradec Kralove w Czechach w ramach projektów miast partnerskich Wałbrzycha i Hradec Kralove „Kultura łączy narody” oraz „Sport bez granic

Pobyt uczniów ZSzOI we Freibergu zorganizowany przez Mittelschule Clara Zetkin i Urząd Miejski we Freibergu, sfinansowany Urząd Miejski w Wałbrzychu
Pierwszy mecz szachowy online w między uczniami ZSzOI z ZS Plotiste z Hradec Kralove
Budowa II części ścieżki zdrowia (projekt Małpi gaj) w ramach wsparcia Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają świat”
Budowa zewnętrznej siłowni w ramach realizacji projektu z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego „Fitness dla zdrowia – zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń
Certyfikat ETYCZNA SZKOŁA
Certyfikat SPOŁECZNIE ZAANGAŻÓWANEJ PLACÓWKI
Tytuł AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ
Wizyta biskupa Diecezji Świdnickiej Ignacego Deca

2015/2016

•Wizyta młodzieży z OS Clara Zetkin z miasta partnerskiego Freiberga w Wałbrzychu i wyjazd uczniów ZSzOI do Freiberga w ramach projektu współfinansowanego przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży i Urząd Miejski w Wałbrzychu i we Freibergu
•Spotkanie z Gwidonem Hefidem –poetą, podróżnikiem
•Wieczór autorski Agnieszki Szpili, pisarki, autorki książki o dzieciach z autyzmem „Łebki od szpilki”
•podarowanie szkole trójkołowych rowerów przez Wałbrzyski Oddział PCK

2016/2017

• Zmiana nazwy szkoły na Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej -w zwiazku z reformą oświaty
• Reforma oświaty - początek wygaszania gimnazjów;
• Zmiana na stanowisku wicedyrektor ds. opiekuńczo – wychowawczych i kształcenia specjalnego - nowym wicedyrektorem Jolanta Surmaczyńska
• Wizyta uczniów ZSzOI w partnerskiej szkole Clara Zetkin Schule we Freibergu w ramach projektu Górnictwo i rzemiosło w regionie Freiberg
• Spotkanie z pisarką Agnieszką Steur
• Spotkaniez Ewą Nowak - pisarką, terapeutką, pedagogiem
• Przystąpienie gimnazjum do Ligi Szkół Jana Karskiego w ramach programu "Karski My Hero", konkurs wiedzy o Janie Karskim, street art, turniej szachowy, posadzenie drzewka pamięci,
• Zakopanie kapsuły czasu, nadanie sali historycznej imienia Jana Karskiego
• Udział uczniów klas VII w turnieju Kin-Ball'a organizowanym w czeskim Hradec Kralove w ramach kontynuacji projektu Sport bez Granic
• Program edukacyjny Fundacji ORANGE - Bezpiecznie Tu i tam

Wigilia i spektakl świąteczny dla Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych

2017/2018
Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA
Certyfikat SZKOŁA Z KLASĄ
Udział w akcji zarybiania Szczawnika w ramach projektu ekologicznego Zaadoptuj rzekę!
Wizyta szkoły partnerskiej Plotiste z Hradec Kralove w Wałbrzychu w ramach kontynuacji projektu "Kultura łączy narody"
Certyfikat Akademia Bezpiecznego Puchatka
Certyfikat Szkoła Młodych Patriotów
Certyfikat Młodzi Cyfrowi, Cyfrowi Rodzice
Certyfikat Placówki Odpowiedzialnej Społecznie

 2018/2019

•Wygaszenie klas gimnazjalnych - ostatnie klasy gimnazjum; pierwszy rocznik ósmoklasistów opuszcza mury szkoły

• Utworzenie klas sportowych Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego SOS w ramach ogólnopolskiego projektu szkoleniowego  Ministerstwa Sportu i Turystyki ora PZPS
•Przyjęcie święceń kapłańskich przez byłego nauczyciela Piotra Sipiorskiego
•Obchody XXV-lecia szkoły
•Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego

2019/2020

Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu Projekt FEE i Gminy Wałbrzych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
•Kształcenie zdalne w związku z pandemią Covid 19 (marzec - czerwiec)
•Likwidacja Stowarzyszenia Bez Barier

2020/2021
•Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – p.o. dyrektorem została Pani Renata Born
•Zmiana na stanowisku wicedyrektora do spraw organizacji i dydaktyki klas 4-8 szkoły podstawowej - nowym wicedyrektorem pani Magdalena Leńska
•Zmiana na stanowisku wicedyrektora ds. edukacji wczesnoszkolnej - nowym wicedyrektorem pani Urszula Walczyk
• Kontynuacja projektu Szczęśliwa Trzynastka
• Publikacja "Biuletynu 2005-2021" Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych
• nauczanie zdalne X-V, hybrydowe i stacjonarne w dobie pandemii Covid-19

2021/2022
• Objęcie urzędu dyrektora szkoły przez p. Renatę Born
• Zmiana na stanowisku wicedyrektor ds. opiekuńczo – wychowawczych i kształcenia specjalnego - nowym wicedyrektorem p. Dorota Skorupa

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis