Przystosowania szkoły dla osób niepełnosprawnych
Logo szkoly

Przystosowanie szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze wsparcia:

  • pedagoga szkolnego,
  • psychologa szkolnego,
  • pielęgniarki szkolnej,
  • fizjoterapeutów,
  • logopedów.

Ponadto mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych dostosowanych do dysfunkcji i potrzeb. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami niepełnosprawnymi, w szkole nie ma barier architektonicznych, uczniowie niepełnosprawni mają zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły.  

Przejdź do galerii

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis