certyfikat bezpieczna szkola
Logo szkoly

CERTYFIKAT "BEZPIECZNA SZKOŁA"

                  

   W maju 2014 r. otrzymaliśmy tytuł Bezpiecznej Szkoły

i dyplom honorowy.

bezpieczna szkola

 

               W okresie od października 2013 r. do końca kwietnia 2014 r. nasza szkoła uczestniczyła
w ogólnopolskim konkursie "Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń", którego hasło przewodnie brzmiało: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

               

                Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów  podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs  służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

              

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis