"Bezpieczny Dolnoślązak"
Logo szkoly
Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis