Skład i opiekunowie
Logo szkoly

Skład i opiekunowie

Skład samorządu w szkole podstawowej (Klasy I - III):

Przewodniczący:

Zastępca Przewodniczącego: 

Opiekunami samorządu są p. M. Molak - Babiarz i p.U. Szot

 

Skład samorządu w szkole podstawowej (Klasy IV - VI):

Przewodniczący: Nicole Szafarz (6a)

Zastępca Przewodniczącego: Maksymilian Mazur (6b)

Sekretarz: Aleksandra Jungiewicz (6c)

Opiekunami samorządu są p. D. Bejmert i I. Wolińska

 

Skład Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum:

Przewodniczący - Katarzyna Serafinowicz

Zastępca Przewodniczącego - Patryk Baj

Sekretarz - Aleksandra Brzyska

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum są: 

p. Katarzyna Małolepsza, p. Karolina Korczyńska, p. Małgorzata Kwiatkowska

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis